Piekregeling

Een werknemer die seizoensgebonden, uitsluitend routinematige werkzaamheden verricht die gerelateerd zijn aan oogst- en teeltwerkzaamheden, kwalificeert op grond van de Cao Open Teelten en de Cao Glastuinbouw als een piekarbeider.

Lees verder

Seizoensregeling

Iemand die op basis van een rechtstreeks dienstverband met de betrokken werkgever voor bepaalde tijd, wordt ingezet voor relatief eenvoudige oogst gerelateerde werkzaamheden, kwalificeert op grond van de Cao Open Teelten als een seizoenarbeider.

Lees verder